Engin trygging í reglunni um hlutfallslega stöðugar veiðar

Ekki er tryggt að fiskveiðiréttindi haldist hjá einstökum ríkjum Evrópusambandsins samkvæmt reglu sambandsins um svokallaðar hlutfallslega stöðugar veiðar. Þetta eru niðurstöður framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins sem reifaðar eru í svokallaðri Grænbók um sjávarútvegsstefnu sambandsins. Skýrslan var kynnt fyrr í vikunni.

Bendir framkvæmdastjórnin á að þess hafi orðið vart að ríki innan Evrópusambandsins stæðu í viðskiptum sín í milli með veiðiheimildir. Mikið ósamræmi væri orðið milli þess hve miklar veiðiheimildir ríkin hefðu og raunverulega veiðigetu skipaflota þeirra. Framkvæmdastjórnin telur því mikilvægt að endurskoða regluna um hlutfallslega stöðugar veiðar.

Bendir framkvæmdastjórnin á þrenns konar lausnir í stað reglunnar. Í fyrsta lagi væri mögulegt að taka upp framseljanlegar veiðiheimildir. Önnur leið væri að halda reglunni í meginatriðum, en taka upp sérstaka þjóðarkvóta sem yrði í samræmi við þarfir skipaflota hverrar þjóðar. Þriðja leiðin væri að taka upp 12 mílna landhelgisreglu sem tryggði aðildarríkjum einkarétt á veiði innan þeirra landhelgi.

Evrópusambandssinnar hafa haldið því fram að reglan um hlutfallslega stöðugar veiðar tryggði að aflaheimildum við Ísland yrði aðeins úthlutað til Íslendinga og annarra ekki. Sjálfstæðissinnar hafa hins vegar bent á að engin trygging væri í reglunni enda væri hún ekki aðeins breytingum háð heldur stæði til að breyta henni og til þess þyrfti ekki samþykki Íslendinga jafnvel þó Ísland væri innan Evrópusambandsins.

Heimildir:
Ekki tryggt að fiskveiðiréttindi haldist hjá aðildarríkjum ESB (Vísir.is 24/04/09)
Grænbók ESB: Ekkert hald í hlutfallslega stöðugleikanum (Vb.is 24/04/09)