Heimssýn ályktar: sendiherra Þýskalands virði lýðræðið í landinu

Sendiherra Þýskalands á Íslandi, Hermann Sausen, skrifar grein í Morgunblaðið í gær þriðjudaginn 22. maí þar sem hann gerir tilraun til að réttlæta afskipti Evrópusambandsins af íslenskum innanríkismálum. Sendiherrann skrifar:

,,Ásökunin um afskipti af innanríkismálum er röng þegar af þeirri ástæðu, að aðildarviðræðurnar eru ekki innanríkismál, heldur hluti af utanríkisstefnu bæði Íslendinga og ESB.”

Framkvæmdastjórn Heimssýnar telur þessa túlkun sendiherra Þýskalands vera tilraun til að sniðganga lagaákvæði 1. tl. 41. gr laga nr. 16/1971 Lög um aðild Íslands að alþjóðasamningi um stjórnmálasamband en þar stendur:

,,Það er skylda allra þeirra, sem njóta forréttinda og friðhelgi, að virða lög og reglur móttökuríkisins, en þó þannig að forréttindi þeirra eða friðhelgi skerðist eigi. Á þeim hvílir einnig sú skylda að skipta sér ekki af innanlandsmálum þess ríkis.”

Framkvæmdastjórn Heimssýnar áréttar að lýðræðislegar kosningar eru fyrst og fremst innanríkismál og þær hætti ekki að vera það þótt þær fjalli í einhverjum tilvikum um utanríkismál.

Heimssýn hefur ákveðið að bjóða þýska sendiherranum til fundar þar sem fjallað verður um mikilvægi þess að þjóðin hafi ráðrúm til að komast að sjálfstæðri niðurstöðu í þessu stóra máli.

Heimssýn fagnar því að kjósendur hafi góðan aðgang að hlutlausum upplýsingum um ESB og að innlendar fylkingar setji fram sín rök með og móti aðild. En hundruða milljóna kynningarátak ESB á kostum aðildar er ekkert annað en óheft inngrip fjársterks hagsmunaaðila sem skekkir jafnréttisgrundvöll hins beina lýðræðis.

Framkvæmdastjórn Heimssýnar hvetur íslensk stjórnvöld til að standa vörð um lýðræðið og hafna því áliti þýska sendiherrans að Evrópusambandið eigi íhlutunarrétt í íslensk innanríkismál.