Össur þekkir ekki íslensk lög

Össur Skarphéðinsson utanríkisráðherra.Í svari utanríkisráðherra við fyrirspurn Vigdísar Hauksdóttur um starfsemi erlendra sendiráða á Íslandi segist Össur Skarphéðinsson utanríkisráðherra hafa fínkembt íslensk lög sem kveða á um takmarkanir á starfsemi sendiráða og ekki fundið neitt sem taki til umsvifa sendiráðs Evrópusambandsins á Íslandi.

Össuri og samstarfsmönnum hans í ráðuneytinu yfirsást lög sem samþykkt voru á alþingi í maí 1978 um bann við stuðningi erlendra sendiráða við stjórnmálaflokka á Íslandi og um bann við útgáfu sendiráða. Einn af þeim sem tók þátt í að þrengja möguleika erlendra sendiráða til að hafa áhrif á umræðu hér á landi var Sighvatur Björgvinsson fyrrum formaður Alþýðuflokksins.

Samfylkingin er eini stjórnmálaflokkurinn hér á landi sem vill aðild að Evrópusambandinu. Útgáfu- og kynningarstarf sendiráðs Evrópusambandsins er því stuðningur við máflutning Samfylkingarinnar og er bannaður samkvæmt téðum lögum, en þau eru hér í heild sinni

 

Lög um bann við fjárhagslegum stuðningi erlendra aðila við íslenska stjórnmálaflokka og blaðaútgáfu erlendra sendiráða á Íslandi

1978 nr. 62 20. maí

 

Tóku gildi 6. júní 1978. Breytt með l. 10/1983 (tóku gildi 25. mars 1983) og l. 162/2006 (tóku gildi 1. jan. 2007).

1. gr.
1) Þá er erlendum sendiráðum á Íslandi óheimilt að kosta eða styrkja blaðaútgáfu í landinu.
   
1)L. 162/2006, 13. gr.

2. gr. Lög þessi taka til stjórnmálaflokka og félagasamtaka þeirra, svo og til hvers konar stofnana, sem starfa á þeirra vegum, beint eða óbeint, þ. á m. blaða, og einnig til blaða og tímarita, sem út eru gefin á vegum einstaklinga eða félagasamtaka.

3. gr. Bann það, sem felst í 1. gr. þessara laga, nær til hvers konar stuðnings, sem metinn verður til fjár, þ. á m. til greiðslu launa starfsmanna eða gjafa í formi vörusendinga.

4. gr. Erlendir aðilar teljast í lögum þessum sérhverjar stofnanir eða einstaklingar, sem hafa erlent ríkisfang, hvort sem þeir eru búsettir hér á landi eða ekki.

5. gr. Brot gegn lögum þessum varða sektum …1)
Fjármagn, sem af hendi er látið í trássi við lög þessi, skal gert upptækt og rennur til ríkissjóðs.
   
1)L. 10/1983, 74. gr.

Tekið af bloggi Heimssýnar.